1 vs2.jpg IMG_2704.JPG IMG_3285.JPG waterveld overzicht2.jpg
Algemeen

Indelingen jeugdteams 2020-2021

Nieuws afbeelding 3-6
We zijn gereed met de teamindelingen voor de jeugdteams voor het seizoen  2020-2021. Vanaf donderdag 4 juni 2020 zijn de teams zichtbaar in de DES App (via de menu-optie teams). 

Uitgangspunt voor de indelingen van volgend seizoen zijn diverse richtlijnen, waaronder de Richtlijn Teamindelingen. In deze richtlijnen staat beschreven, welke regels en afspraken er binnen DES gelden. Je kunt deze richtlijnen terugvinden achter de inlog op de website. 

We danken alle coaches, trainers en lijnco√∂rdinatoren, die hebben meegeholpen om ons informatie te geven over teams en spelers. Zeker dit jaar is het met slechts een half jaar competitiewedstrijden een  flinke puzzel geweest om aan ieder individu én aan alle teams recht te doen. We hebben hier met heel veel zorg aan gewerkt. We denken dat we op basis van alle informatie elk speler in het juiste team hebben kunnen plaatsen. We realiseren ons ook, dat we wellicht niet iedereen volledig tevreden zullen stellen. We rekenen op jullie begrip voor de gemaakte keuzes.

Het zou kunnen dat we ondanks alle zorgvuldigheid, toch iets over het hoofd hebben gezien. Mocht dat het geval zijn en heb je zwaarwegende argumenten, die volgens jou om een andere indeling vragen, dan bestaat er een bezwaarprocedure. 

Je hebt de mogelijkheid om tot uiterlijk donderdag 11 juni 2020 formeel bezwaar aan te tekenen. Je doet dit door een mail te sturen aan:
Leg in deze mail uit wie je bent, in welk team jij of je kind is ingedeeld en welke argumenten er volgens jou zijn, om toch in een ander team ingedeeld te moeten worden. De commissies zullen (indien nodig in overleg met het bestuur)  je bezwaar vervolgens beoordelen en een bindende uitspraak doen. Je krijgt hierover persoonlijk bericht. 

Het kennis maken in de jeugdteams (D, E en F) zal plaatsvinden via de traditionele DES4YOU. Dit zal plaatsvinden eind augustus. De exacte datum volgt en zal bepaald worden door de mogelijkheden die we hebben i.v.m. corona.

LET OP!
Zoals in de mailing van 26 mei aangegeven (mailing is nog te lezen in de DES App en op onze website), starten de trainingen van de nieuwe teams in de week van maandag 15 juni. Tot en met zaterdag 13 juni blijven de huidige trainingstijden van de oude teams gelden! Aanvullende info over de trainingen volgt uiterlijk 12 juni via de DES App en op de website. 

Tot slot, lijkt je het leuk om het team van je zoon/dochter te gaan coachen, meld je dan aan door een mail te sturen naar: [email protected] 

PS: Mocht je onverhoopt je inloggegevens van de DES App kwijt zijn, stuur dan een e-mail aan [email protected]. Binnen 24 uur heb je dan je nieuwe inloggegevens in je mailbox.