1 vs2.jpg IMG_2704.JPG IMG_3285.JPG waterveld overzicht2.jpg
Algemeen

Aanvulling uitnodiging ALV 2020: statutenwijziging

Nieuws afbeelding 16-9
De KNHB heeft MHC DES verzocht een statutenaanpassing door te voeren, zodat zij weer conform de overkoepelende afspraken van KNHB zijn opgemaakt. De wijzigingen betreffen:
  • Artikel 4, lid 1, letter b en c.
  • Artikel 5
  • Artikel 18, lid 5 en 6
In de bijlage zijn de bijbehorende teksten terug te lezen.Het bestuur vraagt de leden tijdens de ALV op 21 september 2020  om de voorgestelde wijzigingen goed te keuren, zodat we deze notarieel vast kunnen leggen. Deze goedkeuring kan alleen plaatsvinden als twee derde deel van de leden tijdens genoemde ALV aanwezig is.  Als dit aantal niet gehaald wordt, zal er binnen 4 weken opnieuw een ALV worden uitgeschreven. Tijdens deze ALV kan een meerderheid van de aanwezige leden de statutenwijziging goedkeuren.  

Deze aankondiging is ook op 16 september 2020 per mail gedeeld aan alle DES-leden.
.

Bijlage

Clubcompetitie

. Team # punten DS
1 Dames Jong 2 3 9 + 27
2 Meisjes B4 3 9 + 22
3 Meisjes D4 3 9 + 11
4 Dames 2 2 6 + 10
5 Meisjes A5 3 9 + 5
Klik hier voor de gehele comp.

Instagram