Foto DES Oss.jpg MO7 nr 4.JPG MO9-4.JPG Vrijwilligers oproep 2024 mei.jpg waterveld overzicht2.jpg

Afgelastingen: hoe werkt het?

Afgelastingen komen voor in drie situaties:
 1. Centrale afgelasting door de KNHB
 2. Afgelasting door het Wedstrijdsecretariaat van DES
 3. Afgelasting door scheidsrechter

1. Centrale afgelasting door de KNHB

De KNHB kan besluiten tot een centrale afgelasting. Een centrale afgelasting kan plaatsvinden wanneer er bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden worden verwacht (zoals hevige sneeuwval, vorst of kou) of in uitzonderlijke situaties. Als de KNHB hiertoe besluit wordt dit zo snel mogelijk bekend gemaakt via de media en op knhb.nl.
Het volgende communicatie- en tijdpad wordt aangehouden bij een (de)centrale afgelasting door de KNHB:
 • Uiterlijk op de donderdag voorafgaande aan het weekend melding op de site met vermelding tijdstip update;
 • Vrijdag voor 20.00 uur update met vermelding tijdstip update;
 • Zaterdag uiterlijk 07.00 uur update met vermelding tijdstip update (tenzij de omstandigheden zodanig zijn dat niet tot afgelasting hoeft te worden overgegaan);
 • Zaterdagavond om 20.00 uur update indien wedstrijdprogramma op zondag;
 • Zondag uiterlijk 07.00 uur update met vermelding tijdstip update (tenzij de omstandigheden zodanig zijn dat niet tot afgelasting hoeft te worden overgegaan).

2. Afgelasting door het Wedstrijdsecretariaat van DES

Als vereniging is het ook mogelijk om af te gelasten. Dit kan alleen bij de volgende redenen:
 • Er is geen team beschikbaar. (Let op: een team is verplicht vastgestelde wedstrijden te spelen. Zie ‘Procedure geen team beschikbaar op www.knhb.nl’ voor meer informatie als onverhoopt geen team beschikbaar is. Niet spelen wegens onvoldoende spelers wordt gezien als niet opkomen en wordt als zodanig behandeld).
 • De staat van de velden/accommodatie is niet in orde.
 • Er is sprake van hevige regen, vorst en/of sneeuw als gevolg waarvan gevaarlijke speelomstandigheden en/of een gevaarlijke reissituatie ontstaat.

Tijdspad keuringsmomenten

Als er geen sprake is van een (de)centrale afgelasting maar wel van (extreme) weersomstandigheden is het aan de thuisspelende vereniging om de velden te keuren en tijdig te besluiten of er op het complex kan worden gespeeld en de communicatie richting de tegenstander(s) te verzorgen. De keuringen bij DES vinden plaats door het Wedstrijdsecretariaat.. Voor het keuren van de velden is het volgende tijdspad opgesteld:
 • Keuring voor 07:00 voor wedstrijden beginnend tot 09:30
 • Keuring voor 08:00 voor wedstrijden beginnend na 09:30 tot 10:30
 • Keuring voor 09:30 voor wedstrijden beginnend na 10:30 tot 12:00
 • Keuring voor 11:00 voor wedstrijden beginnend na 12:00 tot 14:00
 • Keuring voor 12:30 voor wedstrijden beginnend na 14:00
Afgelastingen door het Wedstrijdsecretariaat van DES zullen zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd via de DES App, de website van DES en in de Whatsapp-groep van de coaches.


3. Afgelasting door scheidsrechters

Ook scheidsrechters kunnen een wedstrijd afgelasten, want uiteindelijk is het oordeel of er wel of niet kan worden gespeeld aan de scheidsrechters. Indien er geen sprake is van een (de)centrale afgelasting door de KNHB of een afgelasting door de vereniging, keuren de scheidsrechters voorafgaand aan de wedstrijd het veld en kunnen ze uit veiligheidsoverwegingen alsnog besluiten deze af te keuren. Dit dient zo veel mogelijk in overleg met het Wedstrijdsecretariaat van DES te gebeuren.

Uit bovenstaande mag opgemaakt worden dat bij DES alleen het wedstrijdsecretariaat besluit over afgelastingen. Coaches hebben hier geen rol. Bovenstaande tekst is tot stand gekomen na overleg tussen DES en de KNHB  en is gedeeltelijk overgenomen van www.knhb.nl.